Samtaler med par

Parforhold er skønne, men kan også være udfordrende. De fleste par oplever områder, hvor deres samspil giver anledning til konflikt, usikkerhed og tvivl, ihvertfald i perioder. Mange par oplever også, at det somme tider kan være vanskeligt at forstå hinandens måder at få tingene sagt på. Der opstår misforståelser, som kan være svære at rede ud og som kan give en følelse af at være alene i forholdet. For nogle kan det føles vanskeligt at være sig selv i forholdet, hvilket kan give oplevelsen af at miste sig selv eller blive helt anderledes uden at ønske det. Det kan også give anledning til et behov for at trække sig, finde en bagdør, en affære eller andet.

I samtaler med par arbejder jeg inspireret af Imago metoden. Det betyder, at jeg grundlæggende tager udgangspunkt i, at begge parter er præget af samspilsmønstre og temaer fra tidligere vigtige relationer. Som par skal man derfor være indstillet på muligheden for at inddrage personlige temaer, der ligger udenfor og forud for forholdet. I min måde at arbejde med par på, lægger jeg vægt på at strukturere samtalen, så den bliver anderledes end de samtaler, par har derhjemme. Jeg lægger vægt på at skabe rammer, der gør det muligt at lytte til hinanden uden at reagere umiddelbart. Målet er ikke at fjerne forskellighederne, men sammen med parret at skabe en større forståelse, arbejde med ‘de automatiske reaktioner’ og med at gøre forskelle til noget godt og brugbart.