Samtaler med familier

Det sker, at familier har vanskeligt ved at fungere sammen på en konstruktiv måde. Det kan være  familien er præget af konflikter, der altid kører op i en spids; at der er for meget  vrede ift. børnene, eller at man som familie sammen skal håndtere nogle vanskelige vilkår, som fx sygdom eller misbrug. Det kan også være at familiens sampil er præget af, at det kan være svært at forstå hinanden – og svært at forstå, hvordan man kan dele hverdag, og dog forstå den på helt forskellige måder.

I min måde at arbejde med familier på, lægger jeg vægt på at strukturere samtalen, så den bliver anderledes end de samtaler, familien har derhjemme. Jeg lægger vægt på at skabe rammer, der gør det muligt at lytte til hinanden uden at reagere umiddelbart. Målet er ikke at fjerne forskellighederne, men sammen med familien at skabe en større forståelse, arbejde med ‘de automatiske reaktioner’ og med at gøre forskelle til noget godt og brugbart.