Samtaler med skilsmisseramte par/familier

Selv om man som par har valgt, at dét, at gå fra hinanden, er den bedste løsning, kan der fortsat være behov for en fælles afklaring. Fx i forhold til fælles børn og praktiske løsninger. For mange er det svært helt grundlæggende svært at forstå hinanden. Ofte er nogle af de grunde, der gjorde en skilsmisse nødvendig, stadig med til at skabe konflikter efter skilsmissen.

At have børn sammen kræver et samarbejde mellem forældrene. Imidlertid kan det være vanskeligt at etablere og fastholde et konstruktivt samarbejde, hvilket ofte er smerteligt og omkostningfuldt for såvel forældre som børn. Nogle familier har været igennem processer i statsforvaltning eller retssystemet, og nogle har haft konflikter på anden vis. Det kan gøre samarbejdet ekstra udfordrende og have stor betydning for de involverede børn.

Samtaler kan bruges som et konkret initiativ, der viser viljen til sammen at skabe de bedst mulige betingelser for de involverede børn. Konkret kan samtalerne bruges på at søge afklaring på verserende konflikter, at sortere i, hvad der er muligt at forholde sig til sammen, og til at lave konkrete aftaler.

Samtalerne kan også have som formål at få afsluttet et fælles kapitel i hver sin livshistorie. Det betyder meget for mange par, både med og uden børn, at de kan se tilbage på det, de havde sammen, på en meningsfuld måde – også selv om de ser det forskelligt.

I samtaler med skilsmisseramte par sætter jeg rammerne og skaber dermed mulighed for at tale sammen – og lytte – på andre måder.