Samtaler med børn

Jeg har særlig erfaring med at arbejde med børn. Som udgangspunkt taler jeg kun meget sjældent med børn uden at inddrage deres forældre. Ofte giver det god mening også at inddrage søskende og andre voksne rundt om barnet, fx lærere og pædagoger.

Det er min erfaring, at det er meget vigtigt for børn, der har det svært, at de ikke står alene med ansvaret for problemerne og for løsningen af dem. Ved at invitere forældre med i samtaler, viser vi barnet at dets problemer og løsningen af dem er en fælles opgave og et fælles ansvar. Meget ofte vil de vanskeligheder, der påvirker børn, kunne forstås som reaktioner på nogle uhensigtsmæssige samspilsmønstre hjemme eller i skolen. Det er i samtaler med børn vigtigt, at vi også kan tale om de voksne. Forældre skal derfor være indstillede på, at samtalerne også handler om dem.

Afhængigt af problemstillingen vil jeg ofte vælge i første omgang udelukkende at arbejde med de voksne rundt om barnet – særligt når barnet er under 7 år.