Børn med adfærdsbaserede diagnoser, herunder ADHD

Jeg har teoretisk og praktisk beskæftiget mig meget med børn med adfærdsbaserede diagnoser. Konkret er jeg optaget af:

  • hvilken betydning det har for børnene, at deres adfærd forstås som symptomer frem for som meningsgivende udtryk eller reaktioner, dvs. som kommunikation
  • hvad diagnoserne betyder for børnenes udviklings- og selvforståelsesmuligheder
  • hvilke praktiske rammer disse børn har at udvikle sig i, ift. andre mennesker, skoletilbud, andre hjælpeforanstaltninger osv. og
  • betydningen af dem

Børn med adfærdsbaserede diagnoser har ofte været igennem flere udredningsforløb. Derfor ved de og deres familier ofte meget om deres vanskeligheder og begrænsninger. I mit arbejde med børnene og deres familier er jeg optaget af at udfolde historierne om barnet, for på den måde at skabe bredere muligheder for at barnet kan forstå og lære sig selv at kende som en hel person, der også har ressourcer, kompetencer osv. På den måde sigtes mod at skabe så gode og brede udviklings- og selvforståelsesmuligheder som muligt. I dette arbejde forventes forældre og evt. andre at tage aktiv del.

I min optik er diagnoser øjebliksbilleder: Det vil sige noget der beskriver aspekter af den, der har diagnosen, her og nu.