Samtaler med unge

Jeg har en særlig interesse i og erfaring med at arbejde med unge mennesker. Ofte bidrager jeg i samtaler med unge med flere perspektiver, baggrundsviden og lignende end i terapeutiske samtaler med voksne. Jeg kalder denne type samtaler for perspektiverende samtaler.

Problemstillinger hos unge kan strække sig fra generel livslede og diverse selvdestruktive tendenser, som at skære i sig selv, drikke sig for fuld for tit og tage stoffer, til konkrete udfordringer, fx ift. eksamensangst, stress osv.

Mange unge synes det kan være virkelig svært at gøre sig selv forståelig overfor deres omgivelser, særligt deres forældre. Det kan opleves smertefuldt og give anledning til at opleve sig selv som forkert, ensom og som ‘den eneste i verden, der har det præcis sådan’.

I mit samarbejde med unge er det et særlig vigtigt fokus at give de unge oplevelsen af, at de giver mening og at de er forståelige. Ligeledes har jeg fokus på at tydeliggøre alt det, de unge allerede kan, vil, gør og drømmer om.

Det vil ofte være relevant at invitere andre ind i samtaler med unge, særligt forældre. Invitationer til andre vil altid ske i samarbejde med den unge.