Samtaler

I samtaler med mig er udgangspunktet at det besværlige, smertefulde og vanskelige er del af ethvert helt almindeligt liv. Det er også en del af et helt almindeligt liv, at vi ikke kan overkomme og ændre alt ved egen kraft. Også selv om vores egen kraft er stor. Livet rummer begivenheder, tidspunkter og situationer, der udfordrer os og er vanskelige at håndtere. Min opgave som psykolog er at skabe ro, retning, sammenhæng og mening i samarbejde med dig/jer. Formålet er at sikre de bedst mulige betingelser for udvikling og forandring i forhold til netop dét, der optager dig/jer.

Jeg tilbyder