Supervision og sparring

 

Supervision er en måde kontinuerligt at udfordre og udvikle sin faglighed. Det er en måde at reflektere over og perspektivere sin daglige praksis. Det er en måde at få luft og få styr på tanker og følelser i forhold til arbejdet. Og det er en måde at sikre den faglige kvalitet i forhold til de mennesker, vi arbejder med.

I supervisionen tilbyder jeg et rum, hvor du har mulighed for at reflektere over og sortere i komplekse problemstillinger fra hverdagens arbejdsliv. Det kan være ift. konkrete sager, samarbejdsrelationer og/eller organisatoriske forhold. Der er også mulighed for at inddrage teoretiske perpektiver på praktiske problemstillinger eller drøfte forskellige teoretiske forståelser af et konkret problem.

Jeg tilbyder endvidere et rum, hvor vi sammen kan undersøge, hvordan nogle temaer eller problemstillinger i dit arbejde påvirker dig på særlige måder. Hvordan det kan være, der er nogle opgaver, der falder dig meget let, mens andre kan give dig udfordringer gang på gang. En væsentlig del heraf er at udforske succeshistorierne fra dit arbejde for sammen med dig at udfolde, hvad det er, du kan, gør og siger, når det virker rigtig godt for dig. Personlige temaer kan være relevante at inddrage i et omfang, der aftales individuelt.

I supervision arbejder jeg med tvivl, usikkerhed og løbende etiske overvejelser som en væsentlig og naturlig del af god faglighed. Samtidig vægter jeg, at supervisionen skal bidrage til, at du opnår størst mulig sikkerhed og tryghed i dit arbejde med andre mennesker.

At være professionel i arbejdet med andre mennesker kan være komplekst – og det kan ofte være af stor betydning for arbejdets kvalitet at forholde sig til kompleksiteten.  Min tilgang til supervision lægger op til bred refleksion over sammenhænge fra politik og samfundsmæssige strukturer, institutioner, forskellige praksisser, til individuelle problemstillinger og deres betydning i forhold til faglig praksis.

I det omfang, det skønnes relevant i samarbejdet, vil jeg inddrage egne arbejdsmæssige erfaringer og teoretiske perspektiver til sparring.

 

Supervision for andre psykologer

Jeg tilbyder supervisionsforløb til psykologer på vej mod autorisation – individuelt og i mindre grupper. Gruppeforløb vil løbende blive annonceret. Jeg har en sikker teoretisk fundering, inspireret af Post strukturalistiske, Systemiske og Narrative ideer, men også aspekter af Kritisk psykologi, Tilknytningsteori og Imago. Se mere under fanebladet ‘Teori og metode’.

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan jeg arbejder, hvornår næste gruppeforløb starter op eller andet.

 

Supervision for andre professioner, der arbejder med mennesker

Jeg tilbyder individuelle og gruppebaserede supervisionsforløb. Jeg har bred erfaring med begge dele. Når jeg superviserer grupper fra en arbejdsplads lægger jeg stor vægt på at tilrettelægge min supervision ud fra den konkrete gruppe og arbejdsplads, så det giver mening. Tilrettelæggelsen sker som et samarbejde, der løbende bliver evalueret med – og af – jer. Jeg lægger stor vægt på at skabe et supervisionsrum, hvor respekt, nysgerrighed og forståelse dominerer og hvor det er trygt at være for alle. Min tilgang til supervisionen er præget af, at den foregår i en dagligdags tone og at der skal være plads til både alvor og humor.

Jeg har konkret erfaring med at supervisere lærere, pædagoger & socialrådgivere.

Jeg har superviseret på dagbehandlingsområdet, specialskoletilbud, daginstitutioner, folkeskolen, socialforvaltninger, revalideringsområdet & støttepædagoger.

Jeg har en særlig viden ift. børn & unge, kriminalitet, traumer (PTSD og sekundær traumatisering), sociale vanskeligheder og 2-kulturelle udfordringer.