Undervisning og perspektiver

 

Oplæg for andre professionelle

Jeg tilbyder undervisning, foredrag, oplæg, gå-hjem-møder mv. for andre professionelle, der arbejder med mennesker, eksempelvis på skoler, institutioner eller behandlingstilbud. Temaer kan være:

 • Det professionelle arbejde med børn og unge, der skiller sig ud fra gennemsnittet
 • Det udfordrende forældresamarbejde
 • Tværfagligt samarbejde – muligheder og begrænsninger
 • Menneskesyn
 • Særlige behov i krydsfeltet mellem en hensynstagende pædagogik og kompentencesyn
 • Inklusion i praksis
 • Arbejdet med grupper – en bevægelse væk fra individualitet
 • Adfærd som symptomer eller adfærd som meningsfuld kommunikation – en debat om diagnosers muligheder og begrænsninger i praktisk arbejde
 • Den professionelles betydning for udviklings- og handlemuligheder

 

Oplæg for børnegrupper

Jeg tilbyder oplæg for børnegrupper, eksempelvis klasser. Eksempler på temaer for børnegrupper kan være:

 • Om forskellige måder at vise følelser på
 • Om at forstå hvordan det kan være vi gør som vi gør…  En øvelse i at forstå hvordan vil vil hinanden noget godt

 

Proceskonsultation

Jeg tilbyder proceskonsultation og bidrager gerne med perspektiver på jeres praksis – eller en udfordring i den. Jeg har erfaring med at facilitere processer i både mindre og større grupper. Jeg er god til at favne kompleksitet og mangfoldighed og samle det meningsfuldt. Jeg lægger vægt på at balancere et fokus på at strukturere processer og fokusere på indhold

 

Tilgang

Jeg har erfaring med at undervise på mange forskellige måder. Dels har jeg igennem 8 år været ansat som ekstern lektor ved Københavns universitet, institut for psykologi. Dels har jeg holdt oplæg for mange forskellige personalegrupper, der arbejder med andre mennesker. Dels har jeg undervist forskellige grupper af ledige – også ledige med andre vanskeligheder end ledighed – og dels har jeg holdt oplæg for børnegrupper fra 0. klasse.

Meget af min arbejdstid i dag er dedikeret til undervisningsopgaver!

I min undervisning og mine oplæg er der altid sammenhæng mellem teoretiske og metodiske opmærksomheder og praksisnære eksempler. Eksemplerne tilpasser jeg jeres ønsker og behov. Min undervisningsstil er præget af et let tilgængeligt sprog, humor og en høj grad af inddragelse. Ofte vil jeg forud for et oplæg bede om eksempler og dilemmaer fra netop jeres praksis.

I min proceskonsultation arbejder jeg med inspiration fra systemiske og narrative tilgange.

I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I vil vide mere om mulighederne for oplæg og undervisning.