Teori og metode

 

Jeg er efteruddannet i narrative og systemiske metoder og Imago relations- og parterapi. Jeg er også bredt uddannet i børne- og udviklingspsykologi, udviklingsforstyrrelser og traumepsykologi. Herudover arbejder jeg ud fra en bred socialpsykologisk forståelse. De forskellige tilgange, jeg arbejder med, kobler sig til mit grundlæggende menneskesyn:

 

  • at alle mennesker har en historie, som er deres egen og som præger deres liv på godt og ondt. Fx kan det, at have været impliceret i en bilulykke give traumer, som påvirker både krop og sjæl, selvom man ikke er kommet til skade. Det kan få afgørende betydning for arbejdslivet, den oplevede livskvalitet, overskud, angstniveau, forholdet til andre mennesker osv.

 

  • at alle mennesker er prægede af deres tidlige barndom – deres relationer til deres primære omsorgspersoner, deres tilknytning og at denne prægning får betydning for de forhold eller relationer, som de har nu – og dermed også de problemer, de oplever, i forholdet til andre mennesker. Hvis man fx mistede sin mor i en tidlig alder, kan det få betydning for om man tør knytte sig til et andet menneske som voksen

 

  • at alle mennesker er påvirkede af og til en vis grad underlagt de omstændigheder, de lever under, og de konkrete sammenhænge, de indgår i, fx i deres familier, på skoler, på jobbet osv. Fx kan man være præget af en fysisk sygdom hos sig selv eller sit barn. Og fx får det betydning hvilken chef man har, om man bor i Danmark eller Kina, Bjerringbro eller Brøndby osv.

 

  • at mennesker godt kan fungere meget forskelligt og opleve sig meget forskelligt i forskellige situationer i deres liv. Fx kan det være svært at få familielivet til at fungere, mens karrieren kører på skinner

 

  • at alle mennesker har brug for at opleve deres liv som sammenhængende og dem selv som meningsfulde. Fx kan man blive bekymret for, om man er ved at miste forstanden, hvis man aldrig får bekræftet sin oplevelse af en situation

 

  • at alle mennesker har brug for kontakt til andre mennesker. Fx kan isolationsfængsling fremkalde voldsomme psykiske symptomer

 

  • at alle mennesker styrer dele af deres liv, men at der også er dele, der ligger udenfor menneskers egen kontrol. Fx at få et barn med et handicap eller få stress af sit helt almindelige liv

 

  • at mennesker fungerer bedst, når der er sammenhæng mellem tanke, følelse, handling og oplevelse. Fx kan man godt have en rationel forklaring på noget, men samtidig have nogle stærke ustyrlige følelser i forhold til det, fx oplevelsen af stress, som mange kan forklare, men som samtidig har store følelsemæssige konsekvenser for deres liv.

 

  • at mennesker er foranderlige hele livet – og at samtaler kan bidrage til forandring

 

I samtaler er det først og fremmest vigtigt at etablere en god kontakt. Mange undersøgelser viser, at kontakten er afgørende for behandlingseffekten. I samtalerne kobles konkrete handlinger med tanker, følelser, oplevelser og erfaringer på måder, der giver mening og skaber mulighed for udvikling og forandring.  Konkret tilpasser jeg samtalerne, så de passer til dig eller jer. Hvis du gerne vil vide mere om udgangspunktet for mit arbejde, er du altid velkommen til uforpligtende at ringe til mig på 61696329 eller sende mig en mail, se under fanebladet Kontakt.

 

Konkret er jeg er meget inspireret af professor i socialpsykologi Svend Brinkmann, børne- og ungepsykiater Søren Hertz og psykolog og Imagoterapeut Jette Simon.
Mit menneskesyn er også udgangspunkt for mine oplæg og foredrag.