Om Kompleks

 

Kompleks er en psykologisk praksis, der beskæftiger sig bredt med mennesker og alle de komplekse sammenhænge, de indgår i. Det er en praksis, der vægter, at høj faglighed og personligt samarbejde præget af ligeværd, nærvær og respekt går hånd i hånd.

 

Om mig

Jeg hedder Maria Dressler, er 45 år, uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2004 og autoriseret af Socialministeriet i 2006. Jeg er efteruddannet i systemiske og narrative metoder og terapeutiske tilgange, der vægter følelser. Jeg har en omfattende viden om traumeteori og almen udviklingsvidenskab.

Jeg deltager fortsat løbende i relevant efteruddannelse. Herudover har jeg modtaget supervision og egenterapi kontinuerligt siden 2000. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

Siden 2004 har jeg arbejdet som psykolog på forskellige felter, hvilket har givet mig brede erfaringer ift. at arbejde med børn, unge og voksne. Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker med traumer, mennesker med psykiske vanskeligheder, mennesker med somatiske lidelser og mennesker med to kulturer. Jeg arbejder integrererende og altid med nøgleordene mening og sammenhæng.

Jeg har god erfaring i at samarbejde med diverse offentlige instanser.

Siden 2004 har jeg været tilknyttet Institut for Psykologi ved Københavns Universitet som ekstern lektor.

Jeg skriver løbende artikler, kronikker og har udgivet to bøger ‘Vredeshåndtering i indskoling og børnehave’ og Vredeshåndtering for unge’. Jeg underviser og holder foredrag.

I mit arbejde er udgangspunktet, at alle mennesker og deres liv giver god mening – dét, der er, giver god mening. Herudfra samarbejder jeg med mine klienter om at skabe forandring og udvikling.

Min tilgang er kendetegnet ved en klar, tydelig og uformel omgangstone. Jeg lægger vægt på at sige, hvad jeg gør, og gøre, hvad jeg siger, fordi jeg tror på, det giver tryghed og mulighed for at tage stilling.

Hvis du vil vide mere om mine teoretiske og metodiske inspirationer, kan du læse videre under fanebladet ‘Teori og metode’.

 

Det er min erfaring, at dét, at finde en psykolog, der passer til dét, man har brug for, kan være en stor udfordring. En psykolog er jo ikke bare en psykolog. Psykologien har mange retninger og der er mange forskellige måder at være psykolog på. Jeg vil her på hjemmesiden bestræbe mig på detaljeret at beskrive min måde at arbejde på og mine forståelser af det, jeg arbejder med. Du kan læse om mit teoretiske og metodiske udgangspunkt under fanebladet ‘Teori og metode’ og mere om mine konkrete tilgange under fanebladene ‘Samtaler’, ‘Supervision og sparring’ og ‘Undervisning og perspektiver’.

Jeg håber det giver dig mulighed for at tage stilling til om det, jeg kan tilbyde, matcher dit behov. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du gerne vil vide mere.