Priser

Prisen for individuelle samtaler  af 1 times varighed er 1200 kroner

Prisen for forældrerådgivningssamtaler af 1 times varighed er 1300 kroner

Prisen for parsamtaler og familiesamtaler af halvanden times varighed er 1500 kroner

Prisen for deltagelse i gruppesamtaler af halvanden times varighed er 700 kroner

Prisen for individuel supervision af 1 1/2 times varighed er 1500 kroner

Der vil løbende udbydes gruppesupervision mhp. opnåelse af autorisation. Disse forløb vil få en fast ‘pakkepris’. Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

Der vil ligeledes løbende udbydes gruppeforløb for unge. Disse forløb vil også få en fast ‘pakkepris’. Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

Praktisk

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og derfor kan du ikke bruge din henvisning fra lægen hos mig.

Der er mulighed for kontant betaling eller betaling via netbank på konto nummer 6194 4170312819. Kontant betaling foregår i forbindelse med samtale eller supervision. Betaling via netbank senest 14 dage efter en samtale eller en supervision.

Af hensyn til ventelisten beder jeg jer om at melde afbud til allerede aftalte samtaler senest dagen før, ved sygdom samme dags morgen. Såfremt dette ikke imødekommes, opkræves halvdelen af prisen for samtalen.